АНАЕРОБНІ БАКТЕРІЇ

[від гр. а…, аn… – префікс, що означає заперечення, aer – повітря] – мікроскопічні організми, здатні жити без вільного кисню (на відміну від аеробних бактерій) за рахунок розщеплення мінералів.