АМОРФНИЙ

Розділ: 
[від гр. а…, аn… – префікс, який означає заперечення, morphe – форма] – такий, що не має кристалічної будови. Анізотроппні тіла ізотропні. Вони розплавляються в певному температурному інтервалі, на відміну від кристалів, які плавляться при фіксованій температурі.