АЛЬБІТОФІР

Розділ: 

АЛЬБІТОФІР [від лат. albus – білий + порфір] – різновид кератофіру.