АКРЕЦІЯ ЗЕМЛІ ГЕТЕРОГЕННА

 
[від лат. accretio – приріст + гр. geteros – інший, різний, genesis – походження, утворення] – гіпотетичний процес, згідно якого формування Землі відбулось завдяки послідовній акреції (злипання) спочатку тугоплавких залізо-нікелевих планетозималей, які склали внутрішнє ядро. Далі на ядро налипли більш легкоплавкі силікатні планетозималі, що сформували мантію Землі. Процеси А.З. відбувались впродовж 4,567-4,5 млрд рр. тому.