АБІСАЛЬ

 
[від гр. abyssos – бездонний] – скорочена назва абісальної зони.