ЛІОФОБНІСТЬ

Розділ: 
[від гр. lyo – розчиняти, phobos – боязнь, страх; буквально той, що боїться розчинятись] – здатність речовини (тіла) до слабкої міжмолекулярної взаємодії з рідинами. Протилежне (інтенсивна взаємодія) називається ліофільність. У випадку слабкої взаємодії речовини (тіла) з водою ліофобність називають гідрофобністю.