ЛІОФІЛЬНІСТЬ

Розділ: 
[від гр. lyo – розчиняти, phileo – любити; буквально той, що любить розчинятись] - здатність речовини (тіла) до інтенсивної міжмолекулярної взаємодії з рідиною. Протилежне (слабка взаємодія) називається ліофобністю. У випадку взаємодії речовини (тіла) з водою ліофільність називають гідрофільністю.