ПАЛЕОТЕКТОНІКА

[від гр. palaios – давній, tektonika – будівництво, будова] - наука про зміни структури земної кори під впливом дектонічних рухів і деформацій у геологічному минулому.