ПАРАКЛАЗ

Тектонічна тріщина, вздовж якої відбувались переміщення товщ гірських порід (скиди, зсуви та ін.). Те ж саме, що й розривне зміщення.