ХВОСТИ

[рос. хвосты; англ. tailings; нім. Berge] – відходи збагачення корисних копалин; – пухка порода, в якій вміст цінного компонента нижчий, ніж у вихідній породі настільки, що неможливо отримати концентрат (за існуючого рівня технології). Крупність частинок Х. змінюється, як правило, в межах від 3-6 мм до долей мкм. У Х. рудних корисних копалин збагачувальних фабрик вміст металу складає сотні долей %. Х. вуглезбагачувальних фабрик мають значну зольність (70-80% і більше). Х. використовуються для закладання виробленого простору у гірничих виробках, намивання дамб, як матеріал-наповнювач при виробництві бетонів тощо. У зв’язку з розробкою і впровадженням нових технологій Х. поступово стають важливою сировиною для перезбагачення корисних копалин. Синонім – відходи збагачення.