СТРУКТУРА ПЕГМАТИТОВА

Розділ: 
[від лат. struktura – будова, розміщення + гр. pegmatos – міцний зв’язок] – структура гірської породи, для якої характерно те, що крупні виділення одного мінералу включають однаково зорієнтовані вростки іншого (зазвичай, кварцу і польового шпату). Орієнтація вростків нагадує клиноподібні давньоєврейські письмена. Утворення С.П. пов’язують з одночасною кристалізацією двох мінералів або перекристалізацією раніше сформованої кристалічної породи. Типову С.П. мають гранітні пегматити.
Рис. 1. Пегматитова (графічна) структура. Експонат Мінералогічного музею геологічного факультету Львівського університету