СКАМ’ЯНІЛОСТІ

1. Рештки тварин чи рослин минулих геологічних епох або сліди їх діяльності, які збереглися в товщах порід. Синоніми: фосилії, викопні рештки організмів. 2. Псевдоморфози мінералів по решткам рослин і тварин.