РЕГРЕСИВНА СЕРІЯ

[від лат. regressus – рух назад, повернення + series – порядок, послідовність, ряд] – див. серія регресивна.