РАЙОНУВАННЯ

[фр. rayon, від лат. radius – промінь] – поділ території на райони (окремі складові простору) за певними ознаками. У процедурі Р. виділяються такі етапи: 1) розрізнення районів; 2) осмислення або змістовна характеристика районів; 3) розмежування (проведення меж) районів. Залежно від критеріїв та призначення виділяють Р. геоморфологічне, гідрогеологічне, металогенічне, сейсмічне, тектонічне, фізико-географічне, геодинамічне та ін.