ПСЕВДОМОРФОЗИ

Розділ: 
[від гр. pseudos – неправда, morphe – форма] – в мінералогії індивіди, що мають зовнішню форму, яка не відповідає їх речовині (є для неї чужою). Утворюються шляхом заповнення пустот, що залишилися від раніше існуючих та в подальшому вилугованих мінералів іншого складу, а також шляхом хімічного заміщення первинних мінералів при збереженні їх зовнішньої форми. Наприклад: П. халцедона по кальциту, малахіта по куприту, лімоніта по піриту, каолініта по польовому шпату. Розповсюджені також біоморфози - псевдоморфози халцедона по дереву, черепашкам молюсків та ін.
Рис. 1. Псевдоморфоза доломіту по кальциту
Рис. 2. Псевдоморфоза (біоморфоза) халцедону по дереву