ПРОЦЕСИ ПЕРИГЛЯЦІЙНІ

[від лат. processus – просування + гр. peri – навколо, біля. лат. glaciolis – льодовий] – процеси, які відбувалися чи відбуваються в перигляційних зонах – зонах впливу давніх або сучасних льодовиків. Поділяються на процеси фізичного вивітрювання, промерзання і спучування порід, міграції вологи, кріотурбації, соліфлюкції, формування характерних форм рельєфу (моренних горбів, друмлін, оз, кам, зандрових рівнин та ін.), лесоутворення та ін.