ПРОЦЕСИ ГЕОЛОГІЧНІ

[від лат. processus – просування + geo – Земля, logos – наука] – процеси, які змінюють склад, структуру, рельєф та глибинну будову Землі. Поділяються на екзогенні (поверхневі) та ендогенні (внутрішні). Геологічні утворення (тіла) можуть виникати в результаті взаємодії П.Г. (напр., форми рельєфу), або за умови переваги однієї з груп П.Г. (напр.: батоліт, кора вивітрювання).