ПРОФІЛЬ (РОЗРІЗ) ГЕОФІЗИЧНИЙ

Розділ: 
[фр. profil від італ. profile – абрис + geo – Земля, physis – природа] – пряма чи ламана лінія на поверхні, на якій розташовані пункти вивчення фізичних властивостей товщ земної кори. Залежно від методів геофізичних досліджень розрізняють наступні П.Г.: сейсмічний, гравіметричний, електричний, магнітний та ін.