ПРОТОПЛАТФОРМА

[від гр. protos – перший; фр. plateforme – плоска форма] – первинна, найдавніша структура платформного типу, яка виникла на місці ранньоархейських складчастих зон після завершення їх протогеосинклінального розвитку. Мають архейський фундамент і ранньопротерозойський осадовий чохол. Релікти П. знайдені в межах багатьох давніх платформ.