ПРОТО…

[від гр. protos – перший] – префікс, який вживається для підкреслення первинності мінералів, порід, геологічних структур, процесів тощо. Наприклад: протодоломіт, протогеосинкліналь, протоплатформа.