ПРОПІЛІТ

Розділ: 
[від гр. propilоn – передування * рос. пропилит; англ. propylite; нім. Propylit] – метаморфічна (метасоматична) гірська порода, що утворюється в зоні гідротермального впливу магматичних тіл переважно андезито-діоритового складу. Колір зелений. Текстура масивна. Складений хлоритом, альбітом, піритом, кварцом; присутні також епідот, серицит, актиноліт, карбонати, цеоліти та ін. Із П. пов’язані родовища поліметалів, золота, срібла. Поширені на Уралі, у Закавказзі, Середній Азії, Карпатсько-Балканській провінції, Японії та ін.