ПРОЛЮВІЙ

[від лат. proluvium – змивання] – скорочена назва пролювіальних відкладів.