ПРОГИН ТЕКТОНІЧНИЙ

Загальний термін для означення від’ємних лінійних зон опускання консолідованої земної кори. Виповнені потужною товщею (до 10-15 км) осадових, осадово-вулканогенних або вулканогенних товщ. Серед різновидів П.Т. виділяють платформні (авлакогени, перикратонні прогини), крайові, передгірні прогини складчастих гірських поясів, периокеанські (або периконтинентальні) прогини.