ПРОВІНЦІЯ

[від лат. pro – від імені, vincia – брати управління] – в геології значна за площею територія, яка характеризується певними мінералогічними, геохімічними, металогенічними, петрографічними, гідрогеологічними або іншими ознаками. Найчастіше виділяють провінції магматичні, металогенічні, геохімічні, петрографічні, вугленосні, нафтогазоносні, гідрогеохімічні, фізико-географічні та ін. Використовується як одиниця районування.
Рис. 1. Розповсюдження великих магматичних провінцій (large igneous province, LIP)