ПРОБЛЕМА

[від гр. problema – задача, завдання] – складне теоретичне або практичне питання, яке потребує вирішення, вивчення, дослідження.