ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦІЇ

[від лат. principalis – основа, начало + лат. super – над, зверху, positio – розміщення] принцип стратиграфії, за допомогою якого встановлюють послідовність нашарування товщ порід. Більш відомий під назвами „принцип послідовного нашарування товщ” та „принцип Стено”.