ПРИНЦИП ГОМОТАКСАЛЬНОСТІ

[від лат. principalis – основа, засада + гр. homotaksis – подібність за відповідними ознаками] – принцип стратиграфії, що дає змогу встановити подібність просторово розділених геологічних тіл. Більш відомий під назвою „принцип Гекслі.