ПРИНЦИП ГЕОІСТОРИЧНИЙ

[від лат. principalis – основа, засада] – принцип, який використовується при дослідженні геологічних явищ і процесів, згідно якому останні не залишались незмінними впродовж геологічного часу. Відповідно геологічні процеси минулого не можна повністю ототожнювати із сучасними процесами. Протиставляється уніформізму – примітивній формі актуалізму, за яким процеси і явища минулого тотожні сучасним. Згідно П.Г. сучасні події можуть використовуватись в якості прикладів, за допомогою яких пізнають процеси минулого з урахуванням їх мінливості.