ПОРОДИ УЛЬТРАОСНОВНІ

Розділ: 
[від лат. ultra – більш, понад, зверх] – загальна назва глибинних магматичних безпольовошпатових порід, які вміщують незначну кількість кремнієвої кислоти (до 45%) та складаються з одного або декількох кольорових (темних) мінералів – переважно з олівіну, піроксену та амфіболу. За мінеральним та хімічним складом виділяють три групи П.У.: 1) піроксеніти; 2) перидотити; 3) олівініти, дуніти. Типові П.У. зустрічаються лише в інтрузивних формах. З П.У. пов’язані родовища хрому, нікелю, азбесту, платини тощо.