ПОРОДИ УЛАМКОВІ

Осадові гірські породи, що утворилися з уламків та є продуктами фізичного руйнування (вивітрювання) порід. Поділяються на власне уламкові і вулканогенно-осадові. Власне уламкові (далі уламкові) гірські породи за розміром уламків поділяються на грубоуламкові (псефіти), піщані (псаміти), пилуваті (алевроліти) та глинисті (пеліти). Останні часто виділяють в окрему групу осадових порід. За фізико-механічними властивостями П.У. розділяються на пухкі та зцементовані, за формою уламків – на обкатані та кутасті, за мінеральним складом – на мономінеральні (>95% уламків одного мінералу), олігоміктові (75-95%) та поліміктові (<75%). Основними типами текстур П.У. є шарувата, масивна (однорідна) та плямиста. Класифікуються за величиною уламків, обкатаністю, зцементованістю та походженням. Приклади: валуни, галька, щебінь, пісковики, конгломерати, брекчії. Синонім – кластогенні породи.
           Таблиця 1. Класифікація уламкових порід
Група порід Розмір уламків, мм Назва уламків Пухкі породи Зцементовані породи
Обкатані Кутасті Обкатані Кутасті
Грубоуламкові (псефіти) > 100 Валуни Валунник Брили Валунний конгломерат Валунна брекчія
100-10 Галька (щебінь) Галечник Щебінь Конґломерат Брекчія
10-1 Графій (жорства) Гравійник Жорствяник Гравеліт Жорствеліт
Піщані (псаміти) 1,0-0,5 Крупнозернисті
Пісок
 

Пісковик
 
0,5-0,25 Середньозернисті
0,25-0,1 Дрібнозернисті
Пилуваті (алеврити) 0,1-0,05 Крупноалевритові Алеврит Алевроліт
0,05-0,01 (0,05-0,005) Дрібноалевритові
Глинисті* (пеліти) <0,01 (<0,005) Глинисті Глина Аргіліт
* - глинисті породи часто виділяють як самостійну групу осадових порід