ПОРОДИ ПАЛЕОТИПНІ

Розділ: 
[від palaios – давній, typos – форма, зразок, відбиток * рос. палеотипные горные породы, англ. palaeotypal rocks, palaeovolcanic rocks; нім. paläotype, paläovulkanische Gesteine] – змінені різновиди ефузивних порід, незалежно від їх віку. Для П.П. використовують терміни „порфір” і „порфірит”. Порфірами називають породи, в складі яких в якості вкраплеників присутні калієві польові шпати. Породи без калійових польових шпатів із значною кількістю темноколірних мінералів дістали назву порфірити. П.П. мають наступні ознаки: 1) не вміщують вулканічне скло; 2) польові шпати непрозорі; 3) характерна наявність звичайної рогової обманки, ортоклазу і нефеліну; 4) мають значну кількість вторинних мінералів (хлорит, серицит, каолініт та ін.). Для П.П. основного і середнього складу (порфіритів) характерні темно-зелені відтінки, для кислих (порфірів) – буруваті. Приклади: базальтовий порфірит, ліпаритовий порфір.