ПОРОДИ ОСНОВНІ

Розділ: 
Магматичні гірські породи, в яких вміст кремнекислоти становить 45-55%. До їх складу входять основні плагіоклази, піроксен, рідше амфіболи. Представниками П.О. серед інтрузивних порід є габро, норит, діабаз, серед ефузивнихбазальт, долерит. Синонім – базити.