ПОРОДИ ЛЕСОВИДНІ

Розділ: 
[від нім. Loss – пухкий] – пухкі осадові континентальні субаеральні породи, що мають різноманітний склад (від лесовидних супісків до лесовидних глин). На відміну від лесів П.Л. мають порівняно незначну пористість та агрегованість частинок – видимі капіляри відсутні. В товщах П.Л. явища просідання або відсутні, або слабо виражені. Див. також лес, породи лесові.