ПОРОДИ ЛЕЙКОКРАТОВІ

Розділ: 
[від гр. leukos – світлий, білий + krateo - паную, переважаю * рос. лейкократовые породы; англ. leuсоcratic rocks; нім. leukokrate Gesteine; фр. roches leuсоcrates, leuсоcrates; ісп. rocas leuсоcratas] – магматичні породи, що складаються переважно із світлоколірних мінералів (польових шпатів, кварцу та ін.). Протилежне – породи меланократові.
Рис. 1. Лейкократові граніти у формі піків. Чілійська Патагонія