ПОРОДИ КРИСТАЛІЧНІ

Розділ: 

[від гр. krystallos – прозорий лід] – гірські породи будь-якого походження, які складаються із кристалічних зерен. Частіше під цим терміном розуміють магматичні або метаморфічні породи.