ПОРОДИ КАЙНОТИПНІ

Розділ: 
[від гр. kainos – новий, typos – форма, зразок, відбиток] – магматичні, переважно ефузивні породи (незалежно від віку), що є свіжими („молодими”), незміненими як за зовнішнім виглядом, так і за ступенем збереження. Характерними ознаками П.К. є: 1) присутність незміненого вулканічного скла; 2) прозорість і свіжість польових шпатів; 3) наявність базальтичної рогової обманки і лейциту; 4) відсутність (мінімальний вміст) вторинних мінералів. Для П.К. кислого складу характерним є білий і сірий колір, для середніх і основних – темно-сірий і чорний. Протилежний за значенням термін – палеотипні породи. Наприклад: базальт, ліпарит, андезит.