ПОРОДИ ЗЕЛЕНОКАМ’ЯНІ

Розділ: 
Згальна назва змінених магматичних порід основного (рідше ультраосновного і середнього) складу (порфіритів, діабазів та ін.) із значною кількістю вторинних мінералів зеленого кольору – хлориту, епідоту та ін. Зустрічаються в межах рухомих (складчастих) поясів, а також зеленокамяних поясів докембрію. В районах широкого розповсюдження П.З. є пошуковою ознакою для колчеданових родовищ.