ПОРОДИ ЖИЛЬНІ

Розділ: 
Магматичні породи, що залягають у вигляді дайок, жил та ін. дрібних тіл поблизу інтрузивних масивів. Лише долерити і діабази зустрічаються, як правило, самостійно, без зв’язку з об’ємними інтрузивними тілами. За ступенем розкристалізації П.Ж. займають проміжне положення між ефузивними й інтрузивними породами. Структури П.Ж. переважно мікрозернисті або порфірові з повнокристалічною основною масою. За мінеральним складом серед П.Ж. виділяють: асхістові (нерозщеплені) та діасхістові (розщеплені) породи. Асхістові мають подібний до „материнських” порід (інтрузивних масивів) склад, але відрізняються структурно-текстурними ознаками. Діасхістові П.Ж. суттєво відрізняються від порід об’ємних інтрузивних тіл як за складом, так і структурою. Під час формування діасхістових порід відбувається немов би розщеплення первинної магми з утворенням салічної (збагаченої світлими компонентами, переважно Si і Al) та фемічної (збагаченої темноколірними мінералами із значною кількістю Fe і Mg) мінеральних частин. Представниками П.Ж. є граніт-порфіри, габро-порфірити, долерити, діабази, апліти, пегматити, лампрофіри та ін.