ПОРОДИ ЕФУЗИВНІ

[від лат. effusio – розливання, розтікання] – магматичні гірські породи, утворені в результаті виливання і застигання магми на поверхні Землі. Характеризуються порфіровою, прихованокристалічною, склуватою структурою, а також пористою, миндалекам’яною та флюїдальною текстурою. Залягають у вигляді потоків, покривів, куполів. Класифікуються за вмістом кремнезему на кислі, середні, основні та ультраосновні. За ступенем вторинних змін П.Е. поділяються на кайнотипні (молоді, незмінені) і палеотипні (давні, змінені й перекристалізовані) породи. Наприклад: ліпарит, базальт, андезит, ліпаритовий порфір, базальтовий порфір.