ПОРОДИ ЕКСТРУЗИВНІ

[від лат. extrusion – виштовхування, видавлювання] – 1. Магматичні гірські породи, утворені в результаті екструзивного виверження вулканів і застигання в’язкої, низькотемпературної магми на поверхні. 2. Магматичні гірські породи, утворені в результаті застигання магми, яка була вилита або викинута на поверхню Землі під час вивержень вулканів. Поняття „П.Е.” об’єднує поняття „породи ефузивні” та „пірокластичні відклади”. В такому широкому розумінні термін частіше використовується в англомовній геологічній літературі. Протилежне – породи інтрузивні. Синонім – породи вулканічні.