ПОРОДИ ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОВІ

[від лат. Vulkanus – Бог вогню у стародавніх римлян; гр. genesis – походження] – породи проміжного складу між осадовими уламковими та вулканогенними пірокластичними – вулканічні туфи, туфопісковики, туфоконгломерати, туфобрекчії та ін. За співвідношенням між пірокластичною та уламковою частинами розрізняють: 1) вулканічні туфи (більш ніж на 90% складені пірокластичним матеріалом); 2) туфіти або туфітові породи (гіпергенні уламки 10-50%, пірокластичні – 50-90%); 3) туфогенні породи (гіпергенні уламки 50-90%, пірокластичні – 10-50%). За розміром уламків серед П.В.-О. виділяють: пелітові (< 0,01 мм), алевритові (0,01-0,1 мм), псамітові (0,1-1 мм) і псефітові (1-100 мм і >). Гіпергенна уламкова складова П.В.-О. представлена як мінералами – кварцом, польовими шпатами, слюдами та ін., так і уламками порід. Вони були перенесені в місця накопичення різноманітними поверхневими агентами транспортування. Вулканогенна (пірокластична) частина, що є продуктом діяльності наземних і підводних вулканів, складається з вулканічного скла, уламків мінералів та ефузивних порід. Колір П.В.-О. різноманітний, переважають бурі та сірувато-зелені кольори; зустрічаються також жовті, фіолетові, чорні та ін. Утворюються П.В.-О. в областях з інтенсивною вулканічною діяльністю в результаті одночасного накопичення та подальшого перетворення (діагенезу) пірокластичного й уламкового матеріалу.