ПЛІОЦЕНОВИЙ ВІДДІЛ

[від гр. pleion – численний, kainos – новий] – верхній підрозділ неогенової системи, що об’єднує відклади, сформувані впродовж пліоценової епохи. За сучасною Міжнародною хроностратиграфічною шкалою до складу П.В. входять занклійський і п’яченцський яруси, стратотипи яких розміщені в Середземномор’ї. В межах Сх. Паратетісу (Пд. України) виділяють кімерійський (дакійський) та акчагильський (куяльницький) регіояруси. В Пн. Україні виділяють „горизонт червонобурих глин” та формацію алювію пліоценових терас. У зв’язку з кліматичною диференціацією умов осадконакопичення в різних кліматичних зонах утворювалися своєрідні відклади. В тропічному поясі (Ісландія, Іран, Ірак, Середня Азія, Китай) формувалися евапоритові та континентальні червонобарвні товщі. У вологих тропіках накопичувалися продукти латеритової кори вивітрювання, а також вугленосні відклади. У субтропічному поясі в районах достатньої зволоженості (Зх. Європа, Примор’я, Японія, Н. Зеландія) утворилися вугленосні породи. В помірному кліматі (Пд. Канада, Сх. Європа, Урал, Пн. Казахстан, Забайкалля) сформувалися вуглисті сіробарвні товщі. На території України відклади П.В. розповсюджені широко. На Закарпатті це потужні товщі ефузивних порід – андезитових туфів, андезито-базальтів, базальтів та ін. На півдні України до П.В. належать вапняки, оолітові залізні руди та піщано-глинисті породи. В межах Дніпровсько-Донецької западини з прилеглими районами розповсюджені континентальні утворення – піски з прошарками глин, пісковики, строкаті та червонобурі глини. До корисних копалин П.В. території України належать залізні руди, вапняки, цегельні глини, будівельні й скляні піски, каолін, бентонітові глини.
Таблиця 1: Пліоценовий відділ у складі неогенової системи, згідно ICS (Міжнародної стратиграфічної комісії)
Система Відділ Ярус Вік, млн
рр. тому
  Неогенова   Пліоценовий   П'яченський  3,600—2,58
  Занклійський  5,333—3,600
  Міоценовий   Мессінський  7,246—5,333
 Тортонський  11,63—7,246
 Серравальський  13,82—11,63
 Лангійський  15,97—13,82
 Бурдігальський  20,44—15,97
 Аквітанський  23,03—20,44