ПЕТРОЛОГІЯ

Розділ: 
[від гр. petros – камінь, logos – наука * англ. petrology; нім. Petrologie; фр. petrologie; ісп. petrologia] – галузь геології, наука про гірські породи: їх склад, структуру, умови залягання, закономірності розповсюдження, формування і зміни, а також класифікації. Виділяють петрологію магматичну (магматичних порід), метаморфічну (метаморфічних порід) і осадову (осадових порід). Останню часто називають літологією. Сучасний етап розвитку пов'язаний з активним розвитком експериментальної петрології. Також в межах петрології виділяють поняття "петрографія", стосовно якого є декілька трактувань: 1) описова складова петрології; 2) синонім петрології; 3) складова петрології, яка вивчає породи з точки зору мікродеталей, на відміну від літології; 4) складова петрології, що вивчає породи магматичного і метаморфічного походження.