ПЕТРОГРАФІЯ

Розділ: 
[від гр. petros – камінь, grapho – пишу, описую] – 1. Складова петрології, яка детально описує породи з точки зору їх мікробудови. 2. Описова складова петрології.  3. Синонім петрології - наука про гірські породи, їх мінеральний та хімічний склад, структуру, умови утворення, розповсюдження та класифікації. 4. Складова петрології - наука про магматичні та метаморфічні гірські породи.