ПЕРЛЮВІЙ

[від лат. perluo – вимиваю] – скупчення грубоуламкового валунного або галечникового матеріалу, сформоване в результаті перемивання водою відкладів різного походження на місці їх залягання. Має косу мікрошаруватість. Складає нижню частину алювіального горизонту (руслова фація). Наприклад – скупчення валунів у руслі річки, що залишились після перемивання морени.
Див.: