ПЕРІОДИЧНІСТЬ ОСАДКОНАКОПИЧЕННЯ

Головна особливість осадового процесу, яка проявляється через періодичну зміну петрографічних типів осадків (порід) по вертикалі. Чинником формування крупної періодичності товщі порід є тектонічні рухи земної кори, що впливають на процес осадконакопичення через трансгресії і регресії Світового океану. Дрібна періодичність (ритмічність) виникає переважно під впливом періодичних змін клімату, змін пір року, а також змін температури і солоності водних басейнів.