ПАЧКА

1. Відносно невелика за потужністю сукупність пластів (шарів, верств), які об’єднуються за спільністю умов формування та подібністю складу. 2. Літостратиграфічний підрозділ наступного, більш дрібнішого рангу, ніж формація. Частини П. об’єднуються в лінзи і язики.