ПАРАГЕНЕЗИС

[від гр. para – поряд, біля, при; genesis – походження] – закономірне спільне знаходження, яке виникає в результаті одночасного або послідовного утворення. Термін використовується стосовно мінералів, порід, фацій. Наприклад: з піритом зустрічається халькопірит, галеніт, сфалерит; з польовими шпатами – слюди, кварц. Синонім – парагенез.