ПАНТАЛАСА

[від гр. pan – все, thalassa – море, океан] – гіпотетичний океан, який омивав суперконтинент Пангею і об’єднував у палеозої (силур-мезозой) всі океанічні простори (майже 50% площі) Землі. Частина П. у вигляді величезної затоки, названої Тетіс, заходила далеко в суперконтинент Пангею між майбутніми Євразією і Африкою. Океан П. постійно розширювався завдяки процесу розходження літосферних плит (спредингу океанічної кори).
Рис. 1. Панталаса, що омиває Пангею