ПАЛЕОЦЕН

[від гр. palaios – давній, kainos – новий] – скорочена назва палеоценового відділу палеогенової системи та палеоценової епохи палеогенового періоду.